Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Akademické mobility

Mobility

Program sa spája so vznikom SAIA v roku 1990, financuje ho MŠVVaŠ SR na základe zmluvy so SAIA. V rámci tohto programu SAIA:

  • poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí,
  • vytvorila v spolupráci s firmou ANASOFT APR, s. r. o., a od roku 2010 prevádzkuje na svojej stránke on-line databázu štipendií a grantov,
  • organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do 30 krajín sveta,
  • koordinuje prijatia zahraničných štipendistov MŠVVaŠ SR na študijné a výskumné pobyty,
  • organizuje semináre zamerané na akademické mobility pre vysoké školy a informačné dni o možnostiach štúdia v zahraničí a o štipendijných programoch pre študentov stredných a vysokých škôl, a to v úzkej spolupráci so svojimi regionálnymi pracoviskami v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach,
  • propaguje slovenské vysoké školy na vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí,
  • vydáva publikácie o štúdiu v zahraničí a mesačník Bulletin SAIA (v elektronickej podobe).
Od roku 1990 bolo v rámci výberových konaní a nominácií odporučených viac ako 10 250 žiadateľov o štipendium na pobyt v zahraničí.

V období rokov 2000 – 2011 bolo na Slovensku prijatých 1 152 zahraničných štipendistov na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd.


Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Žišková

 

Viac informácií nájdete na stránke www.saia.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje