Novinky na Váš e-mail:

Študuj v zahraničí

Vyhľadaj pre seba najlepší program pre štúdium v zahraničí. Viac info »

Technická podpora

Hotline: +421907 551 404

E-mail: podpora@studyabroad.sk

Central European University in Budapest

Mobility

Stredoeurópska univerzita so sídlom Budapešti – Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied. Vyučovacím jazykom je angličtina. SAIA, n. o., pôsobí na Slovensko ako poradenské a informačné centrum tejto univerzity.

Aktuality

Štipendiá na postgraduálne štúdium - MA, PhD, LLM, SJD

Špeciálne grantové programy pre študentov magisterského štúdia, doktorandov a vysokoškolských učiteľov

 

Viac informácií nájdete na stránke www.saia.sk

Upozorniť na neaktuálne údaje